Põlemine

Põlemine kõige lihtsamas tähenduses on keemiline protsess, milles kütuse hapnikuga reageerimise käigus eraldub energia (soojus). Nii on ka inimkehas toimuv energia tootmine suhkrute oksüdeerimise teel tegelikult vaadeldav kui väga aeglane põlemine, mis toodab meie kehasoojust, seega "rasvade põletamine" on küllaltki tabav väljend.

Küttesüsteemide praktikas on kütuseks erinevad, tahked, vedelad või isegi gaasilised ained, mida võidakse eelnevalt veel töödelda (tahkete ning vedelate kütuste gaasistamine). Põlemisprotsessi tulemuseks on ideaaljuhul vaid soojuse, vee (H2O) ja süsihappegaasi (CO2) eraldumine kütusest. Siiski sisaldavad enamus kasutatavaist kütustest lisaaineid, mis ei pruugi olla ohutud inimesele ning võivad pikaajalisel toimel rikkuda ka küttekolde vms. Põlemise "puhtus" sõltub nii kütuse puhtusest, põlemise temperatuurist kui ka kütuse-hapniku vahekorrast põlemiskambris. Sellest tulenevalt võib (muu seas) keskkonda vabaneda:

  • SO2 (vääveldioksiid), mis tekkib kütustes oleva väävli põlemisel. Väävli sisaldus kütustes on erinev ning näiteks maagaasis puudub täielikult. Põlevkivis on väävlit ca 10%, madalakvaliteedilises küttemasuudis kuni 3%. Vedelkütustes on väävli sisaldus limiteeritud ning eelistatakse täiesti väävlivabasid kütuseid. Atmosfääris olev SO2 reageerib seal oleva veega ning moodustab väävelhappe ning väävlishappeühendeid, mis sajavad tihti koos vihmaga maa peale. On ilmselge, et väävelhappesadu ei ole tervislik ühelegi elusolendile. Seega tuleks võimalusel valida võimalikult madala väävlisisaldusega kütuseid.
  • NOx-id, mis on erinevate kütuse leiduvate lämmastikuühendite põlemisproduktid. Mõningaid neist loetakse äärmiselt mürgiseks.
  • CO ehk vingugaas tekib orgaaniliste ühendite ebatäielikul põlemisel hapniku vähesuse tõttu põlemiskeskkonnas. Kuna põlemine on ebatäielik, tähendab CO tekkimine ka energiakadu elik kütuse raiskamist. CO on inimesele äärmiselt mürgine! Eriti kiire on see tekkima puuküttega ahjudes, mis on kinni pandud nii, et sinna on veel jäänud põlemata kütust, kust see väga edukalt levib teistesse ruumidesse.
  • LOÜ-d/VOC ehk lenduvad orgaanilised ühendid (Volatile Organic Compounds - rahvusvaheline lühend) on samuti kütuse ebatäieliku põlemise produktid.

vt. "Põlemine", Vikipeedia (ing.k)

 

Torniveere, Reola, Ülenurme vald, 61701 Tartumaa; GSM: 56 4949 41, e-post: info@plekk-korsten.ee