Tuleohutus asutustes ja majapidamistes

Siia lehele oleme kogunud materjalid, mis on olulised tuleohutuse seisukohast, samuti ka üldist teavet.

Nõuded

Eestis reguleerivad tuleohutuse nõudeid järgmised tähtsamad dokumendid:

Need kolm dokumenti peaks iga maja- ning korteriomanik, samuti ka käitiste juhatajad ja kõik teised, kelle vastutusel on hooneid-ruume, kindlasti läbi lugema.

Kasulikku lugemist leiab ka nendest dokumentidest:

 

 

Torniveere, Reola, Ülenurme vald, 61701 Tartumaa; GSM: 56 4949 41, e-post: info@plekk-korsten.ee